Fondi

AS “Smiltenes piens”

Investīcijas AS “Smiltenes piens” pamatlīdzekļos

Projekta numurs: 17-00-A00402-000072

A/S SMILTENES PIENS
Projekts “Investīcijas A/S Smiltenes Piens materiālajos aktīvos”
Projekta Nr. 15-00-A00402-000010


http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Biedrība „Latvijas Loģistikas asociācija” ir noslēgusi 12.01.2011.g. līgumu Nr. L-APA-10-0026 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”par projekta „Latvijas Loģistikas asociācijas biedru darbaspēka kvalifikācijas celšana” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. Projekta ietvaros A/S „Smiltenes piens” veiks savu darbinieku apmācību.atbalsta
Akciju sabiedrība SMILTENES PIENS ir noslēgusi līgumu Nr. L-ĀTA-14-2489 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta “A/S SMILTENES PIENS dalība tirdzniecības misijā Īrijā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

atbalsta

Akciju sabiedrība SMILTENES PIENS ir noslēgusi līgumu Nr. L-ĀTA-15-2580 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta “A/S SMILTENES PIENS dalība starptautiskajā pārtikas nozares izstādē “SIAL Paris 2014”” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

atbalsta

Akciju sabiedrība SMILTENES PIENS ir noslēgusi līgumu Nr. L-ĀTA-15-2764 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta “A/S SMILTENES PIENS vizīte Izraēlā un Baltkrievijā, piedalīšanās starptautiskajā izstādē “Zaļā nedēļa 2015” Vācijā” , ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

atbalsta

AS „SMILTENES PIENS” piedalās projektā „Latvijas Interneta Asociācijas un Latvijas Telekomunikāciju Asociācijas biedru darbaspēka kvalifikācijas celšana”, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. 15.12.2010.g. Biedrība „Latvijas Interneta asociācija” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” noslēguši Līgumu Nr. L-APA-10-0024.

atbalsta

Akciju sabiedrība SMILTENES PIENS piedalās Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas vadītajā projektā „Pārtikas produktu kvalitātes klasteris”, Nr.KAP/2.3.2.3.0/12/01/004; līgums ar LIAA no 2012. gada 12. septembra, Nr.L-KAP-12-0010.

atbalsta

Akciju sabiedrība SMILTENES PIENS ir noslēgusi līgumu Nr. L-ĀTA-15-3044 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta “A/S SMILTENES PIENS piedalīšanās izstādē “IFE 2015” Londonā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

atbalsta

Akciju sabiedrība SMILTENES PIENS ir noslēgusi līgumu Nr. L-ĀTA-15-3112 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta “A/S SMILTENES PIENS individuāla vizīte Ķīnā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

atbalsta

Akciju sabiedrība SMILTENES PIENS ir noslēgusi līgumu Nr. L-ĀTA-15-3419 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta “A/S SMILTENES PIENS individuāla vizīte Amerikā” Ņujorkā īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

atbalsta

A/S “Smiltenes piens” 2016.gada 25. aprīlī ir noslēdzis līgumu ar LIAA Nr. SKA-L-2016/106 par atbalsta sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un paklapojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros.


A/s «Smiltenes piens»
INVESTĪCIJAS SMILTENES PIENS TEHNOLOĢIJU ATTĪSTĪBĀ
Nr. 16-00-A00402-000020
2017_01_23_03

AS “Smiltenes piens”
INVESTĪCIJAS AS “SMILTENES PIENS” RAŽOŠANAS NOTEKŪDEŅU PĀRSTRĀDĒ
Projekta numurs: 16-00-A00402-000063

Project WHEY VALORIZATION
Est-Lat44

Partners:
Center of Food and Fermentation Technologies
A/S Smiltenes Piens

Whey Valorisation Estonia Latvia Interreg project No 44

Smiltenes Piens has joined project No 44 “Whey Valorisation Estonia Latvia Interreg” as of 02.01.2017. The goal of the project is to discover possibilities for further utilisation of whey products (for example, lactose solution), and to find ways of use and sales channels of these products.

Smiltenes Piens (SP) is the third largest producer of cheese in Latvia in terms of volume and the sixth largest company of milk processing in Latvia. The company cooperates with more than 150 suppliers of high-quality milk in Latvia, and exports to Moldavia, Estonia, Germany, Israel, and USA. The company has become a leader in the milk processing industry in Latvia, combining tradition and skills developed and improved for more than a century.

The Centre of Food and Fermentation Technologies (TFTAK) is the main project partner that aims to develop and introduce innovative food and fermentation technologies by using modern analytical methods, systems biology and synthetic biology principles.

Total budget:
€ 120,341.50
ERDF contribution:
€ 90,256.12

Start date: 2017-02-01
End date:  2020-01-31

Disclaimer – This website reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.

© 2018 Visas tiesības aizsargātas. Mājas lapas izstrāde Wordpress mājas lapu izstrāde un uzturēšana